Doula Sonja is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens en vindt hierbij het recht op privacy van groot belang. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van jouw gegevens. Als we persoonsgegevens van jou vragen dan beschermen we je privacy zorgvuldig, omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. In deze privacy verklaring willen we je duidelijk informeren over welke privacygevoelige gegevens wij verzamelen en met wel doel. Je kunt de volgende onderwerpen teruglezen in deze verklaring:

 • Bedrijfsgegevens
 • Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig
 • Welke persoonsgegevens verzamelen we
 • Wat doen we met jouw persoonsgegevens
 • Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens
 • Hoe lang we gegevens bewaren
 • In kaart brengen website bezoek
 • Rechten

Bedrijfsgegevens

Doula Sonja gevestigd in Dedemsvaart. Contactgegevens zijn terug te vinden op doulasonja.nl of mail naar: info@doulasonja.nl


Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Jouw persoonsgegevens hebben we nodig om je goed van dienst te kunnen zijn en onze taken goed uit te voeren.

Daarnaast analyseert Doula Sonja, d.m.v. het gebruik van cookies, je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.


Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Doula Sonja verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Hier volgt een overzicht van de gegevens die wij van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die jij zelf aan ons verstrekt in onze contactmomenten
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

 • We gebruiken jouw persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen n.a.v. je ingezonden formulier
 • Om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Het verwerken van jouw betaling
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren

Doula Sonja deelt je gegevens niet met derden, tenzij jij hier zelf een verzoek voor indient en hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor hebt gegeven aan Doula Sonja


Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Doula Sonja beschermt jouw persoonsgegevens zorgvuldig door passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.


Hoe lang bewaren we je gegevens?

In de wet is een bewaartermijn van zeven jaar vastgesteld voor facturen en financiële administratie, artikel 52 AWR. Voor de overige persoonsgegevens hanteer ik een bewaartermijn van 3 jaar. Tenzij het gaat om een email adres welke is opgeslagen voor een nieuwsbrief. Deze zal opgeslagen blijven tot jij zelf actie onderneemt door je uit te schrijven


In kaart brengen website bezoek

Doula Sonja maakt gebruikt van functionele en analytische cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we je naar ons cookiebeleid.


Rechten

 • Recht op inzage: je kunt jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens inzien als jij hierom vraagt.
 • Recht op rectificatie: als er gegevens fout zijn doorgegeven, veranderd of door Doula Sonja niet juist zijn verwerkt, dan zullen wij de gegevens aanpassen als hier om gevraagd wordt.
 • Recht op overdracht: Als jij als klant besluit over te stappen naar een andere partij, dan heb je het recht dat jouw gegevens worden overgedragen aan de andere partij. Dit kan alleen plaatsvinden door voorafgaand aan de overdracht een toestemmingsverklaring te tekenen waarin jij Doula Sonja akkoord geeft voor de gegevens overdracht.
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Jij mag aangeven dat jouw opgeslagen gegevens niet meer gebruikt mogen worden.
 • Recht op het indienen van een klacht: Heb je een klacht over de manier waarop Doula Sonja is omgegaan met jouw persoonsgegevens? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons


Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacy verklaring kun je contact opnemen met de Doula Sonja, via het e-mailadres info@doulasonja.nl