Tarieven

Hieronder lees je de tarieven. 

Sonja Zantinge doula, doula Hardenberg en Dedemsvaart zwangerschap- en geboortecoach in Overijssel, Drenthe, Twente, Friesland en Gelderland. Zwangerschapscursus. Review

Zwangerschapscursus
groep € 195 

 • De groepen beginnen weer live vanaf juni!
 • 5 bijeenkomsten van 1,5 uur, 4e avond is zonder partner
 • locatie in gemeente Hardenberg
 • MP3 oefeningen om thuis te luisteren en mee te oefenen
 • support via telefoon, mail en app voor en na de cursus
 • boek Ik ga relaxed bevallen
 • handouts met info na elke les
 • belafspraak in week 38 over hoe het gaat en ruimte voor vragen

  Mochten de groepscursus niet door kunnen gaan i.v.m. verscherpte Corona maatregelen, dan kunnen jullie de cursus volgen in 4 bijeenkomsten :
  1. bij jullie thuis  € 295,-  of

  2. met een ander stel  bij één van jullie thuis en als dat kan: € 195 euro per stel


Zwangerschapscursus
prive 
€ 295 

Bevallingsondersteuning € 795  

 • 5 afspraken 
  1e vrijblijvende kennismaking. Bij een wederzijdse ja:
  2e + 3e tussen 20 - 37 weken zwangerschap over het communicatieplan en onderwerpen die bij jou spelen
  4e Kraambezoek
  5e Evaluatiegesprek 
 • contact via telefoon, Whatsapp of e-mail
 • dag en nacht telefonische bereikbaarheid vanaf 38 weken zwangerschap
 • continue ondersteuning tijdens de bevalling thuis of in het ziekenhuis
 • gebruik boeken, geboorte-/pindabal 
 • cordring

Last minute bevallingsondersteuning € 645

 4 afspraken en:

 • telefonische vrijblijvende kennismaking
 • 1 pre nataal consult 
 • kraambezoek
 • eindevaluatie

  Vanaf de 36e zwangerschapsweek en de rest idem als bovenstaande.

Bevallingsondersteuning + zwangerschapscursus € 999

9 afspraken: 

1e vrijblijvende kennismaking. Bij een wederzijdse ja :

- 4  x voor de cursus
- 1 x doula voorbereiding

- 1 belafspraak in week 38
- 1 x kraambezoek
- 1 x eindevaluatie

 • dag en nacht telefonische bereikbaarheid vanaf 38 weken zwangerschap
 • continue ondersteuning tijdens de bevalling thuis of in het ziekenhuis
 • contact via telefoon, Whatsapp of e-mail
 • gebruik boeken, geboorte-/pindabal 
 • cordring

* Extra opties

 

 • bevalbad (doulaclienten ontvangen 20% korting)
 • geboorteverslag in PDF zonder foto's € 100 
 • geboorteverslag en foto's in  foto album & sneak preview met de eerste foto's binnen 24 uur € 175
 • extra afspraken € 45,- per uur. Misschien wil je bijvoorbeeld een coachgesprek, voetmassage of dat ik een keer mee ga naar een gesprek met je gynaecoloog of verloskundige.

Reiskosten en aanbetaling

Van belang is dat je binnen 75 autominuten vanaf Dedemsvaart woont. Veel plekken in Overijssel, Drenthe, Twente, Friesland en Gelderland vallen hier binnen.  Binnen 10 kilometer vanaf Dedemsvaart geen reiskosten, daarboven 0,20 per kilometer. Betaling bevallingsbegeleiding voor de 38e zwangerschapsweek, reiskosten op nacalculatie.  Betaling zwangerschapscursus voorafgaand aan cursus, reiskosten op nacalculatie.

Vergoeding

Voorbereidingsgesprekken en zwangerschapscursus 

Voor de volgende zorgverzekeringen kan er een gesplitste factuur gemaakt worden en kunnen de prenatale afspraken - voorbereidingsgesprekken, ingediend worden als zwangerschapscursus mits de doula dat ook bij de beschrijving van werkzaamheden bij de KvK heeft staan. Dat heb ik.

Check voor onderstaande en andere zorgverzekeraars altijd VOORAF extra je eigen verzekeraar aan de zwangerschapscursus/doula-voortraject.

Sonja Zantinge doula, doula Hardenberg en Dedemsvaart zwangerschap- en geboortecoach in Overijssel, Drenthe, Twente, Friesland en Gelderland. Zwangerschapscursus. Review

 

 

Doula begeleiding

Een aanvullende verzekering met vergoeding voor een zwangerschapscursus kan de kosten van een doula soms ook deels dekken. Het is belangrijk om hiervoor te kijken in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld alleen specifieke zwangerschapscursussen, maar geen doula. Het is dus altijd zinvol je verzekeraar om vergoeding te vragen. Er zijn zorgverzekeringen die een klein deel van de kosten vergoeden. Informeer hiernaar bij je eigen verzekering. En er zijn wel gevallen bekend dat de kosten voor de doula werden vergoed uit het budget voor kraamzorg.

Andere vergoeding opties

 • Arbodienst: via de Arbo dienst van het bedrijf waar je werkt kun je in het kader van preventie soms ook aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor een doula. Hiervoor kun je contact opnemen met de bedrijfsarts.
 • Werkzoekend: als je werkzoekend bent en minimaal 6 maanden een WW-uitkering ontvangt, kun je bij het UWV informeren naar beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Goede begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling kan hieraan bijdragen.
 • Preventie - herstel: werkgevers zijn soms bereid een financiële bijdrage te leveren aan begeleiding die bijdraagt aan herstel, werkhervatting of voorkoming van verzuim. Als begeleiding door een doula voor jou hieraan bijdraagt, kun je dit bespreekbaar maken bij je werkgever.
 • Bijzondere bijstand: In bijzondere situaties kun je bij de gemeente om bijzondere bijstand verzoeken. Dit kan bijvoorbeeld als je een inkomen hebt op bijstandsniveau. Kijk hier voor meer informatie
 • Zelfstandig ondernemer? dan zijn de kosten voor coaching fiscaal aftrekbaar.
 • PGB: Misschien ontvang je een persoonsgebonden budget (pgb) of kom je hiervoor in aanmerking. Met een pgb bepaal (en betaal) je zelf je hulpverleners. Om hiervoor in aanmerking te komen wordt jouw situatie beoordeeld en geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg in jouw regio.