Keizersnede

1 op de 5 bevallingen via een keizersnede

Elk jaar worden er ruim 25.000 baby's via een keizersnede geboren in Nederland.  Dat is ongeveer 17% van alle geboortes. Dus bijna 1 op de 5. 

Gentle sectio

Dit is meer zachte en vriendelijke variant van de keizersnede. Sommigen ziekenhuizen passen het (deels) toe. Wat is het?

  • De temperatuur in de operatiekamer is 22° i.p.v. 18° voor de baby die uit de warme baarmoeder komt
  • Er wordt zachte muziek gedraaid die de ouders uitkiezen.
  • Ouders zien hun kind geboren worden, doordat de operatiedoeken naar beneden worden gedaan, of door een kijkvenster in het doek.
  • Er wordt zoveel mogelijk een vaginale bevalling nagebootst, door de baby zelf uit de buik te laten kruipen. Zodra het hoofd is geboren, kruipt de baby met behulp van de samentrekkende baarmoeder – en eventueel de gynaecoloog – zelf uit de buik. 
  • De baby wordt direct bij de moeder huid op huid gelegd, met een warme doek om zich heen en mag kort bij moeder blijven.
  • Hierna kijkt de kinderarts de baby na in de aanliggende ruimte waar de partner bij aanwezig kan zijn. 
  • Na beoordeling van de kinderarts gaat de baby terug op de blote borst van de moeder. Dit directe huid-op huid contact is belangrijk voor de binding tussen moeder en kind, het op gang brengen van de borstvoeding en het stabiliseren van de temperatuur van de baby.
  • Moeder, kind en partner worden niet gescheiden. Daarom wordt het ook wel een natuurlijke of gezinsvriendelijke keizersnede genoemd.

Keizersnede in jouw ziekenhuis

Ieder ziekenhuis verschilt in haar werkwijze bij de (gentle) sectio. En dan kan het ook verschillen bij een geplande of spoedsectio. Dus: weet vooraf wat jouw ziekenhuis biedt. Heb je wensen? Maak ze bespreekbaar en verken met je gynaecoloog wat mogelijk is. Zo stap je met reële verwachtingen er in en raak je achteraf niet teleurgesteld. 

Doula bij een keizersnede

Als doula begeleid ik ouders, ook bij keizersnedes. In mijn blog en bij in deze review en deze lees je daar over.

Het ene ziekenhuis laat 1 begeleider toe, het andere ziekenhuis meerderen.  Bijna altijd mag de partner mee en steeds vaker ook de doula. Zij ondersteunt beide ouders en maakt, na toestemming van de aanwezige zorgverleners, desgewenst ook foto's. Ze neemt alles in zich op en maakt nadien een geboorteverslag. 

Bij spoedkeizersnedes is het nu (nog) vaak zo dat de partner of doula er niet bij mogen zijn en dat zij wachten in de tussenruimte naast de OK of op de gang bij de uitslaapkamer. De doula kan dan naast de partner staan en uitleg geven over wat er gebeurt. 

Als je doula niet mee kan en je partner wel, dan kan de doula haar meerwaarde laten zien bij bijvoorbeeld bij het wachten voordat je wordt opgehaald naar de OK. Dan zijn er vaak vragen, kan er spanning zijn, lopen mensen soms in en uit. De doula kan je dan rust bieden en er de hele tijd voor je zijn en je partner. Ze kan mee tot aan de OK, op de afdeling of in de tussenruimte naast de OK. Na de keizersnede kan het voorkomen dat de moeder en de baby even gescheiden zijn van elkaar, kiezen wie er bij jou blijft en wie bij de baby. Als je terugkomt op de afdeling, kan het namelijk zijn dat je kindje nog even op de afdeling Neonatologie ligt. En wordt de vader vaak gevraagd om daar naar toe te komen. De doula kan dan bij jou blijven.  Of andersom natuurlijk.  En natuurlijk houdt ze in de gaten of de wensen in het geboorteplan zoveel mogelijk gehanteerd worden. 

Geboorteplan

Omdat bijna 1 op de 5 bevallingen, uitmonden in een keizersnede, kan het verstandig zijn om in het geboorteplan op te nemen wat jij belangrijk vindt bij een eventuele keizersnede en vragen of hier zoveel mogelijk rekening mee kan worden gehouden. 

Nog meer weten?

 

Het was even spannend...